Адвокат Петя Манолова danachno pravo isk akt nap данъчно право търговско право иск акт нап

Сфера на дейност

Данъчно право

 • Данъчни консултации
 • Представителство пред данъчната администрация

Договори

 • Търговски сделки

 • Договори при общи условия

 • Кредитиране, лизинг

 • Агентски договори

 • Представителство и участие в преговори

Обезпечения

 • Защита правата на кредитори

 • Залози и ипотеки

 • Други обезпечения

Процесуално право

 • Предварителна оценка на правни спорове и подготовка на съдебни процеси

 • Медиация

 • Процесуално представителство пред държавни съдилища

 • Арбитражни споразумения и процедури

Дружествено право

 • Учредяване и регистрация на дружества
 • Структуриране на холдингови групи
 • Прехвърляне на акции и дружествени дялове
 • Корпоративно управление
 • Договори за управление
 • Прехвърляне нa предприятия
 • Преобразувания – вливане, сливане, отделяне, разделяне
 • Несъстоятелност и ликвидация

Административно право

 • Обжалване на административни актове
 • Митнически и валутни консултации
 • Нормативни изисквания и правила на търговията и защита на потребителите
 • Консултиране относно регулаторните изисквания в България, разрешения, лицензии, концесии

Вещно право

 • Сделки с недвижими имоти

 • Консултиране на инвестиции в недвижимости

 • Управление на риска и данъчно консултиране

 • Съдействие при процедури по градоустройствено изменение

 • Строителство – изисквания и процедури

 • Нотариални процедури

Имате запитване относно наказателни постановления, ревизионни актове от НАП, касаещи физически и юридически лица?

Адвокат Петя Манолова

Адвокат Петя Манолова danachno pravo isk akt nap данъчно право търговско право иск акт нап

Биорафия

 • Завършва право през 1997 г. и е вписана като адвокат във Варненска адвокатска колегия от 11.03.1997 г.
 • Специалист в областта на търговското, административното и данъчното право.
 • Адвокат Петя Манолова е експерт по ЗОП и като такъв е участник в множество комисии по организиране и възлагане на обществени поръчки.
 • Адвокат Петя Манолова владее английски език.
 • От 2011г е адвокат на Двореца на културата и спорта Варна.
 • От 2015г е част от екипа ментори  на участниците в Start up форматите под егидата на Google.

Адвокат Татяна Василева

Биография

 • Завършва право през 2014 г.
 • Професионално започва да се занимава през  2017 г. като сътрудник в кантората на адв. Манолова.
 • След успешно положен адвокатски изпит е вписана като младши адвокат, а след това и като адвокат в Адвокатска Колегия – Варна.
 • Специализира в областта на гражданското и административнонаказателното право.
 • Адвокат Татяна Василева владее английски, немски и италиански език.
Адвокат Татяна Василева danachno pravo isk akt nap данъчно право търговско право иск акт нап

Медиите за нас

БНР - 19 дела срещу Инспекцията по труда от работодатели, наели украински бежанци

Успелите - Петя Манолова: Останете непримирими към глупостта и пошлостта!

Darik News - Подслушване и договорки на тъмно гонят членове на ...

Startup Weekend - Участие на адвокат Петя Манолова като ментор

Клиенти

Имате запитване относно търговски сделки и взаимоотношения, искове от и срещу търговци?

Контакти

Консултации

В случай че имате запитване за консултация, моля свържете се с нас. 

0888 656 323

petya.manolova@gmail.com

10 + 11 =

Работно време

Понеделник – Петък, 9:00 – 17:00 ч.

Адрес Варна, ул. “Шопен” 4, ет. 3

Очакваме Ви на улица “Шопен” 4, ет. 3 в град Варна. Моля изпратете запитване за консултация чрез контактната форма.

Адвокат Петя Манолова