Адвокат Манолова

Не всеки съдружник е данъчно задължено лице

Не всеки съдружник е данъчно задължено лице

Публикация в Правен Свят Обикновено съдружниците на търговски дружества са убедени, че като впишат в годишните си данъчни декларации (ГДД) доходите от управление, дължат данък единствено по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Това обаче не е точно така, защото все по-често практиката ни „задава“ един друг въпрос: „Ако дейността на съдружника в търговско дружество с ограничена...

Конфискацията на “мръсните” пари и имоти се бави

Конфискацията на “мръсните” пари и имоти се бави

Публикация в Монитор Със закона се уреждат условията и редът за налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност. Целта на закона е насочена към пресичане на възможностите за извличане на облаги от престъпна дейност и предотвратяване използването на такива облаги. Как на практика се осъществява обаче тази цел и има ли дефиниция за реалния...